1 / 4
Laborator
2 / 4
3 / 4
4 / 4

SITE IN LUCRU

ALGORITMI 1.htm November 03 2017 13:47:18.
ALGORITMISpunemcă un algoritm este orice procedură de calcul bine definită careprimeşte o anumită valoare sau o mulţime de valori ca date deintrare şi produce o anumită valoare
Introducere in anatomia software2.htm November 03 2017 11:36:04.
Introducere in anatomia softwareIntroducere in anatomia software Sistemele de numerație necesare pentru a intelege indetaliu transmiterea de date la nivel processor sunt cel Binar si celHexazecimal. (cel zecimal se